UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Przeciwdziałanie procesom korupcyjnym

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008. Oznacza to, że system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością.

 

Jeśli macie państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym lub nieetycznym dotyczącym pracowników WIJHARS w Rzeszowie, prosimy je przekazać:

 

  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów (z dopiskiem "Antykorupcja").
  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: wirzeszow@ijhar-s.gov.pl

 

Liderem procesu w WIJHARS w Rzeszowie jest Pan Bogusław Gronko - Główny Specjalista, tel. kom. 509440 458

 
Do pobrania:
Ankieta satysfakcji klienta