UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Informacja dotycząca dni wolnych

WOJWEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE INFORMUJE ŻE NA MOCY ZARZĄDZENIA NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW:

 

  • DNIAMI WOLNYMI OD PRACY SĄ DNI: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia
  • DNIAMI PRACUJĄCYMI SĄ DNI: 13 maja, 24 czerwca, 9 września