UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: System antykorupcyjny

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2009. Oznacza to, że system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością.

Liderem procesu w WIJHARS w Rzeszowie jest Pan Bogusław Gronko - Starszy Specjalista.
tel. 17/ 853-34-38, kom. 509-440-458
e-mail: wirzeszow@ijhar-s.gov.pl

Do pobrania:
Ankieta satysfakcji klienta