BIP - historia zmian: Katalog usług ePUAP

  1. Pismo ogólne do urzędu,
  2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
  4. Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.