UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Katalog usług ePUAP

  1. Pismo ogólne do urzędu,
  2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
  4. Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego,
  5. Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych,
  6. Informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych.