UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008. Oznacza to, że system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością.

Jeśli macie państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym lub nieetycznym dotyczącym pracowników WIJHARS w Rzeszowie, prosimy je przekazać:

  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów (z dopiskiem "Antykorupcja").
  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: wirzeszow@ijhar-s.gov.pl

 Liderem procesu w WIJHARS w Rzeszowie jest Pan Bogusław Gronko - Główny Specjalista, tel. kom. 509440 458 

Do pobrania:
Ankieta satysfakcji klienta

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 08-04-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

12-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

12-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

12-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

20-01-2015 - Beata Miąsik Podgląd

08-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

Powrót Zapisz pdf