Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych PPOŻ

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż drzwi (skrzydło, ościeżnica) wewnętrznych PPOŻ oraz demontaż obecnie używanych drzwi. Szczegóły w załączniku

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Stanisław Kostka

Data wytworzenia: 03-06-2020

Opublikowane przez: Stanisław Kostka

Powrót Zapisz pdf