Powołanie koordynatora dostępności

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie informuje, że wyznaczona została osoba Pani BEATA LECH, która pełnić będzie funkcję koordynatora dostępności zgodnie z art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz.1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dane kontaktowe: BEATA LECH Główny księgowy, tel. (017) 850 13 34, e-mail: gkrzeszow@ijhars.gov.pl.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Stanisław Kostka

Data wytworzenia: 01-10-2020

Opublikowane przez: Stanisław Kostka

Powrót Zapisz pdf