Podstawy prawne

  
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz.1604 z późń.zm.) i przepisy wykonawcze ,
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 625, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1161),
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno  i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym  i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków  spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. 2017 r., poz. 86).
 W celach informacyjnych wszystkie teksty aktów prawnych można znaleźć w Serwisie Informacyjnym Sejmu  - Internetowy System Aktów Prawnych - http://isip.sejm.gov.pl  lub http://www.rcl.gov.pl/indeks.php


Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 06-05-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

16-03-2017 - Wijhars Rzeszów Podgląd

01-06-2015 - Beata Miąsik Podgląd

20-01-2015 - Beata Miąsik Podgląd

16-09-2014 - Beata Miąsik Podgląd

26-06-2014 - Beata Miąsik Podgląd

06-05-2014 - Beata Miąsik Podgląd

06-05-2014 - Beata Miąsik Podgląd

Powrót Zapisz pdf