Rys historyczny

Na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.44) utworzona została

Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Inspekcja powstała z połączenia dwóch jednostek kontrolnych:
Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolno - spożywczych, realizującej zadania w zakresie kontroli skupu, przetwórstwa, składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych i środków do produkcji rolnej na rynku krajowym oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji., który kontrolował artykuły rolno-spożywcze w obrocie z zagranicą.

Połączone potencjały kadrowe i techniczne obydwu instytucji pozwoliły na stworzenie nowoczesnej Inspekcji, korzystającej z dotychczasowego dorobku i doświadczeń, wzmocnionej oprzyrządowaniem laboratoryjnym i licznymi szkoleniami w ramach sześciu projektów PHARE.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 06-05-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

16-03-2017 - Wijhars Rzeszów Podgląd

Powrót Zapisz pdf