Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą przy ul. Wspólna 30, 02-786 Warszawa/ Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie Inspektorem ochrony danych w GIJHARS jest Pan Krzysztof Kaliszewski, a w WIJHARS jest Pan Tomasz Pióro dostępni odpowiednio pod adresami mail: inspektorodo@ijhars.gov.pl oraznadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl do których można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych w GIJHARS lub w WIJHARS.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań inspekcji wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być uprawnione z mocy prawa instytucje
i jednostki administracji publicznej.

Pani/Pana dane będą przechowywane prze okres wynikający z odpowiednich przepisów prawnych w celu zapewnienia realizacji postępowań kontrolnych, administracyjnych
i sądowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 2016/679).

Ponadto informuję, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 2016/679w przypadku organów publicznych, przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in.w przypadkach, gdy:

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Stanisław Kostka

Data wytworzenia: 30-05-2018

Opublikowane przez: Stanisław Kostka

Powrót Zapisz pdf